Fra skolevægring til trivsel på 4 måneder

Det er ikke dig, der er forkert

Forestil dig…
Det er søndag, og det er varmt fra varmen fra brændeovnen
Du slapper fuldstændigt af.
Duften fra den varme kakao og de nybagte boller, gør dig fuldstændig salig. Du smager ekstra på din kakao og ser ud over marker og skov og tænker:
Jeg tager på arbejde på mandag.
Hvorfor?
Fordi du har lyst.
Hvordan kan du bare lige sige det?
Det kan du, fordi dit barn er kommet i trivsel efter en lang periode med skolevægring.

Du er blevet fri. Dit barn er frit. Dit barn er i trivsel og udvikling. Hele familien trives
Du kan arbejde helt normalt. Have et helt almindeligt liv med madpakker kl. 6.30, ud af huset til ud på eftermiddagen, og når I kommer hjem efter arbejdsdag og skole, har i et helt almindeligt familieliv med aftensmad kl. 18.30, lektier og fritidsinteresser.

 

Tanken om det får dig til at takke dig selv for, at du handlede på din viden og tro om hvad der er bedst for dit barn. Trivsel først – så kommer resten helt af sig selv.

Det aller, aller bedste ved det hele er:
Det menneske, dit barn er blevet i processen. Du har fået dit barn tilbage.

Dit barn ligger ikke længere i fosterstilling og græder, hver gang hverdagen kalder. Du kan igen få lov til at gå ud og hænge vasketøjet op, helt uden dårlig smag i munden.

 

Denne søndag eftermiddag, opdager du den ro, der er at finde i søskendeflokken. Ikke kun i dag, men helt generelt. Du mærker helt dybt ind i hjertekulen, at børnene trives sammen. Du må lige nive dig selv en ekstra gang i armen, for at få vished om, at det ikke blot er en drøm.

 

Ved nærmere eftertanke bider du mærke i, at dit barns ansigtskulør har forandret sig fra grå og trist til en naturlig glød -og igen er der kommet glimt i øjnene. Du smiler, fælder en tåre af lykke og taknemmelighed. Dit barn har lært at danse med frygten, er ikke længere angst for krav, angst for livet.

 

Dit barn har fundet sine personlige grænser – sat dem tydeligt. Dit barn har lært at forstå kroppen, når den fortæller sandheden. Dit barns udvikling er gået fra modstand og konflikter til flow og momentum. Det er for vildt. Hvem, der dog bare havde turde drømme sådan.

 

Den ensomhed du har oplevet igennem meget lang tid er forduftet. Nu har du mulighed for at finde dine åndehuller. Dit arbejde som du var opsagt fra på grund af for meget fravær, er du kommet tilbage til. Bare at være som en helt almindelig mor. Indkøbsturen til Netto er ikke længere din iltmaske. Det er fortid, at du har ringet far hjem, når voldsomme konflikter opstod. Far behøver nu ikke længere at dobbeltjobbe og arbejde over for at forsørge familien. Igen er der blevet tid og overskud for alle i familien. Til at have et helt almindeligt liv – et hverdagsliv.

Den skam du oplevede for nogle måneder siden, er også begravet. Skammen over at du ikke bare kunne sende dit barn i skole. Folk omkring dig slipper fordomme og myter. Dit barn bliver forstået. Dine valg som beskyttende løvemor og advokat for dit barn, bliver hørt og respekteret!

Hvordan når du det mål i din familie for dit barn?
Det gør du ved at fortsætte med at udvikle og implementere alt, du ser i trivselsforløbet:

Fra skolevægring til trivsel på 4 måneder – det er ikke dig, der er forkert

Vil du følges med andre dedikerede og inspirerende forældre, der vil deres børns udvikling og trivsel det allerbedste – og som har oplevet offentligt svigt, hvor børn har været ladt i stikken? Man opgiver ikke børn!

Og vil du ledes til dine mål med en relations- og trivselsterapeut, der har gået vejen i egen familie, har været almen-, specialskole- og specialklasselærer samt inklusionsvejleder?

 

Hvis du er med på, at for at få bragt angsten for livet til varigt ophør, skal du og dit barn have viden om det, langvarigt pres gør ved krop og hjerne. Du og dit barn skal uddannes i, at forstå sin krop og sine sanser. Når dit barn har viden om det der trigger – og i særdeleshed hvorfor, finder vi sammen strategier til at tackle de situationer. Ved hjælp af blandt andet psykoeducation og kognitiv adfærdsterapi, når vi målet – sammen!

Føler du dig gjort mere klient eller borger fremfor forældre. Fremfor mor eller far? Revet ud af samfundet – og det eneste netværk du har er på Facebook, når du scroller dagens nyhedsstorm igennem alene i dit soveværelse, fordi du ikke kan sove sammen med din partner. Der sover dit barn, når det vågner midt om natten badet i angstens sved. Og din nattesøvn er det eneste hellige sted. Er din rolle at være ikke-eksisterende som person, fordi dine børns behov går forud for dig?

 

I forældrenetværket bliver der mulighed for fejring, fest og farver, men også for at dele sorg, skyld og skam.

Jeg har dedikeret mit liv til at gøre noget ved skolevægring. Jeg giver børn og unge mulighed for at skabe gode sociale relationer og komme i trivsel. Jeg vil bruge resten af mit liv på, at få has på skolevægring.

Er du træt af at have betalt alt for mange penge i skat og står du med en oplevelse af, at din sag er trukket mere i langdrag end rimeligt er? Er du træt af, at lovgivningen ikke bliver overholdt, sagsbehandlere, der ikke forstår problematikkerne? Og virker det helt østeuropæisk på dig, at BUA og børnepsyk. fralægger sig ansvaret. Men i stedet kører det offentlige system på jeres forældreevner. Er du også rystet over, at vi bryster os af at være et velfærdssamfund? Måske du også er grundigt trist og gal over den lange debat rundt om bordet, og det nu også er jer forældre, der er for blødsødne, blive nedgjort, ydmyget og udpeget som dårlige forældre. Konstaterer du også, at du får skudt i skoene, at hvis ikke du gør som kommunen eller skolen siger, gør du ikke dit barns bedste?

Scroll ned og se hele forløbet – og bare rolig, der er fleksibilitet i forhold til betaling!

Modul 1

Viden om skolevægring: Hvad er det - og hvad er det ikke?

Lektion 1

Vigtig og grundlæggende viden om særligt sensitive mennesker

Lektion 2

Fysiske symptomer på stress

Lektion 3

Viden om hvad stress gør ved hjernen

Viden om hjernens plasticitet

Lektion 4

Viden er magt; om adfærd, reaktion & følelser

-jo mere viden du har om din sårbarhed jo bedre kan du mestre din hverdag.

Bliv direktør i dit liv

Modul 2

Lyt til kroppen! Den fortæller sandheden hver gang

Lektion 1

LYT, forstå og erkend det dine øre hvisker til dig

Lektion 2

SE, spot og fokuser på det dine øjne viser dig.

Lektion 3

FØL, fornem og mærk det din krop reagerer på

Lektion 4

Lær at rumme uden at gå på kompromis

Tag lederskab over din ”business”

Identificer det du har brug for at have kontrol over

Definer hvilke skift og placeringer, der er gode, dårlige og helt umulige for dig.

Modul 3

Hav tillid i din tryghedszone, stol på dig selv i din udviklingszone, og slip din angstzone

Lektion 1

Skab retning, hold fokus – om kognitive vanskeligheder.

Har du svært ved at huske? Mister du overblikket? Taber du tråden i en samtale? Glemmer du, hvad du er i gang med? 

Kognitive vanskeligheder forveksles ofte med dovenskab og manglende evne til at tage sig sammen – måske både af dig selv og af pårørende. 

Træn dine kognitive færdigheder og håndter eller minimer de kognitive vanskeligheder. 

Lektion 2

Forstå motivation og mangel på samme og bliv dus med dine ressourcer

Sådan bliver din perfektionisme din ven

Giv slip på ”det her kan jeg ikke”  – Hvordan tvang og OCD kan se ud

Lektion 3

Styrk din arbejdshukommelse

Brug muligheden for fordybelse

Fokuser på de store ting

Lektion 4

Far, du er voksen, jeg er barn, det er dig, der skal hjælpe mig; om ”Low arrousel og affektsmitte”

Skab trivsel ved at tilpasse dine krav til dit barn

Modul 4

Erobr din fremtid! Det er ikke dig, der er forkert

Lektion 1

Bevar energi & hold brain breaks

Kom flyvende fra start & Få fokus på det der skaber succes

Lektion 2

Identificer det der får dig til at miste fokus

Lektion 3

Lær at holde ”snuden i sporet”  

Lektion 4

Nyd din niche

Få et stort udbytte, selv om du ikke har tid nok

Modul 5

Lad batterierne op

Lektion 1

Fritidsinteresser & talentspotting – alle har jo noget de er gode til

Lektion 2

Identificer hvilke sociale relationer, der gavner dig

Lektion 3

Find ud af hvilke fritidsinteresser, du blomstrer i

Lektion 4

Hold visse sociale relationer ud i strakt arm

Modul 6

Giv slip! Du bestemmer selv hvem du er

Lektion 1

Frihed til at vælge at træde frem

Frihed til at vælge nogle af de sider, der altid har været i dig

Lektion 2

Frihed til at vælge at træde væk fra nogle af de gamle sider af dig

Stå vagt ved din havelåge

Selvskadende adfærd & Tanker

Hvor meget taletid giver jeg min indre stemme

Lektion 3

Giv slip på ord og tanker

Løft din sindstilstand

Jo mere krop, jo mere forfører du din hjerne

Giv dig selv en peptalk. Hjernen lytter – ord gi’r spor

Live kursusdag kun for forældre og evt. bonusforældre – del 1

Lær at håndtere livet på en bæredygtig måde

Fra dysfunktionel familie til velfungerende familie. Bliv den ”helt almindelige familie” I ønsker at være med madpakker, kaffe kl. 16 og aftensmad kl. 18.30

De svære søskenderelationer og de glemte søskende i den betændte situation hjemme

Familie er noget man skal have i glas og ramme – linedans med velmenende bedsteforældre, svigerinder og andet godtfolk. At sige ja tak til svigerfamiliens hjælp og stadig være tro mod egne værdier og viden om hvad barnet og familien kan magte.

Vær dit barns advokat og løvemor om medfølelse & forsvarsmekanismer

Sorg, skyld og skam – manøvrer i din arena uden dårlig samvittighed.

Åndehuller i en krigszone. Arbejdsliv, venner & Egenomsorg. Når indkøbsturen er din iltmaske. Og om at huske tosomheden.

 

Live kursusdag kun for forældre og evt. bonusforældre – del 2

Forældrenetværk & Peer group

Kender vejen du er ved at gå, går den selv og kan hjælpe dig. Vi er klar til at heppe på dig ud fra dine behov. Vi løfter dig, og giver dig inspiration til at kunne mere og dræner dig ikke.

Forældrenetværket deler oplevelser om det system, som vores børn er en del af. Vi deler frustrationerne over presset fra skoler og sagsbehandlere. Giv frit løb for din afmagt over den skyldsplacering og mother blaming du oplever kontinuerligt.

Sorg, skyld og skam deler vi og trøster hinanden. Vi giver opmuntrende tilråb fra sidelinjen, og vi jubler allerhøjest, når der er succeser at fejre. Alle de voksne deltagere på forløbet forpligter sig til at være en del af forældrenetværket.

Live kursusdag det skolevægrende barn/ den skolevægrende unge, forældre og evt. bonusforældre – del 1

Dans med frygten

Angst for krav – angst for livet

Skyldfølelse & Afmagt

Selvskadende adfærd & Tanker

Stop tankemylder

Omkodning & indre dialog

Live kursusdag det skolevægrende barn/ den skolevægrende unge, forældre og evt. bonusforældre – del 2

Mig! behandler man med respekt!

Styrk dit mod- transformer din frygt

Overvind din frygt for synlighed og investeringer i livet

Kommuniker din sandhed & slip fri af din frygt

Personlige grænser – find og sæt dem

Vend dine udfordringer til styrke & succes

Personlig udvikling: Kom ud af modstand & ind i momentum

Forløbets opbygning

Forløbet strækker sig over 16 uger med fleksibel tilmeldingsfrist

De 6 moduler består af optil 5 lektioner, som udkommer jævnt fordelt over de 16 uger. Til hvert modul er der en workbook, som består af både opgaver for barnet/den unge, for forældrene, samt for hele familien. Det er ingen forudsætning, at du er en dygtig skribent!

1:1 tid

Du og din familie får 4 online sessioner á ca. 1½ times varighed; når forløbet starter, to midtvejs og et ”flyv fra reden- skub”- når forløbet slutter

Disse sessioner kan evt. veksles til hjemmebesøg. Dette aftales nærmere.

Målet er trivsel intet andet

I undervisningsmaterialet er der masser af ”afkrydsningsopgaver”, alene med det formål, at du og dit barn kan blive klogere på barnets udfordringer. Men der er ingen, som absolut ingen test! Det er vigtigt at bemærke, at forløbet fra skolevægring til trivsel ikke er et forløb, hvor den skjulte dagsorden er at få barnet i skole. Dagsordenen er at få barnet i trivsel, samt uddannelse i egne udfordringer – og sidegevinsten er skolegang.

Lukket Facebook gruppe

Du opfordres til at banke på i den lukkede facebookgruppe ”Fra skolevægring til trivsel på 16 uger”. Her kan du stille spørgsmål og få ekspertsvar, og det er også her de andre forældre hepper på dig.

Forældre & bonusforældre

For forældrenetværket afholdes én live kursusdag med undervisning og vejledning. Med i prisen for forløbet er inkluderet 2 forældre pr. barn/ung. Det vil naturligvis være en god idé, at bonusforældre deltager i live kursusdagene ( der er også en hvor børnene/ de unge skal med). Ved mere end 2 forældre pr. barn/ung, betales der kr.  1000,- pr. person pr. live kursusdag

Værdien for live kursusdagen er for bonusforældre kr. 1900,- (Forplejning kr. 1100 + undervisning kr. 800,-)

Det du skal lære

Al undervisning, hvad enten det er videoer, masterclass eller live kursusdag vil dagens program blive præsenteret – og det vil være helt tydeliggjort hvad du skal lære og ved hjælp af hvilken metode. Ingen børn/eller unge vil blive skubbet ud i deres angstzone. Kun til og med deres udviklingszone.

Master classes

Hver 14. dag er der for forældrenetværket online masterclasses via zoom, 8 gange i alt. Hver 14. dag er der for børne/ungenetværket online mentoring via zoom. (Samme ugedag og klokkeslæt) Ved mange tilmeldinger til kurset, bliver der lavet hold ud fra en vurdering af børnenes alder og eventuelle diagnoser.

Live kursusdag for børn og unge med deres forældre

Live kursusdagen hvor børnene/de unge deltager foregår alt gruppearbejde naturligvis sammen med egne forældre.

Betaling

Du får samlet minimum 90 timers undervisning og materialer til en samlet værdi af kr. 27.300,-.

Din pris 12.300 kr,-  (Eksklusiv eventuelle bonusforældre á 1000,- / live kursusdag/ person) Du sparer kr 15.000,-

Du kan vælge at betale i rater. Hvis du vælger dette, er det under forudsætning af, at du betaler 4000,- i forudbetaling. Derefter er betales der i 5 rater á kr. 1660,-

Datoerne for live kursusdagene er ikke fastlagt. De fastlægges undervejs, efterhånden som der kommer tilmeldinger ind. Det tilstræbes, at live kursusdagene afholdes på lørdage, så alle har mulighed for at lade op om søndagen.

Live kursusdagene afholdes efter gældende foreskrifter fra Sundhedsstyrelsen vedr. Corona.

Ligeledes tilrettelægges live kursusdagene, således, familierne skal transportere sig så kort som muligt. Dog med det for øje, at udbyttet på de enkelte dage er vigtigst. 

Live kursusdagene afholdes i samarbejde med Comwell Hotels.

Når du ankommer til Comwell serveres der kaffebuffet med brød saft og frugt.

Så er du klar til dagen.

Der indlægges en række brain breaks i løbet af dagen. Derudover er der en god lang frokost pause på en time. Om eftermiddagen når alle trænger til at få fyldt energidepoterne op, bydes du på endnu en kaffebuffet med kage, frugt og saft.

Vi runder dagen af med en 3 retters konferencemiddag med fokus på bæredygtighed og økologi. Konferencemiddagen er efter køkkenchefens valg, og inkludere 1 glas vin eller vand. 

Skal du overnatte på hotellet? Så booker du selv et værelse hos Comwell. Du skal gøre opmærksom på, at du er sammen med Livsduelig Samfundsborger.Jeg forhandler nogle skarpe priser hjem til dig. 

Der for er Comwell Hotels valget

DET ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE

Det økologiske Spisemærke er en statskontrolleret mærkningsordning for spisesteder. Det kan sammenlignes med det røde Ø-mærke. Forskellen er blot, at Det Økologiske Spisemærke findes i tre forskellige udgaver; guld, sølv og bronze.

I Comwell har vi fået Det Økologiske Spisemærke i bronze på alle vores hoteller. Det betyder, at 30-60% af alle vores indkøbte føde- og drikkevarer er økologiske.

Vi tror på, at Det Økologiske Spisemærke vil højne kvalitets- og smagsoplevelsen i vores køkkener til glæde for vores gæster.

Comwell drager omsorg for både mennesker og miljø.
Siden april 2019 har Comwell været Danmarks mest bæredygtige hotelkæde med bronzemærket i økologi. Bæredygtighed er et vigtigt omdrejningspunkt for Livsduelig Samfundsborger. Økologi, madspild, genanvendelse af ressourcer, reducering af energiforbrug samt en samfundsansvarlig CSR-politik er altafgørende for valg af konferencelokaliteter. Comwells dygtige kokke har på blot 2 år reduceret madspild med 20 %.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev


Tilmeld dig min adresseliste for at modtage
de seneste nyheder og opdateringer fra mig.

Tak for din tilmelding