Kamilla Kastberg

For mig er det blevet en hjertesag, at kære for mennesker

Om mig

Siden jeg var purung har jeg haft det som særinteresse at gøre det særligt godt for de mennesker, der var i udsatte og sårbare positioner og steder i deres liv. Såvel som spejderleder, næstformand i skolebestyrelsen eller som lærer. Jeg er oprindeligt læreruddannet og har arbejdet som sådan i mange år. Mest af alt har jeg arbejdet i det specialpædagogiske felt, men også i modtageklasser og i helt almindelige klasser med inkluderende fællesskaber.

Jeg har været inklusionsvejleder på en stor folkeskole, hvor jeg naturligvis skulle vejlede det pædagogiske personale, men også lave sagsfremstilling og sagsbehandling i forbindelse med visitationer til specialpædagogiske støtteforanstaltninger. Som inklusionsvejleder var alt det administrative og juridiske mit bord. Det blev det fordi jeg er hamrende dygtig til det med lovgivning, hvad end det drejer sig om servicelov, specialpædagogisk lovgivning, lovgivning om undervisningsmiljø, børnekonventioner m.m. Jeg vil gerne bukke det i neon: Jeg taler barnets tarv og rettigheder hver gang! Børn har juridiske rettigheder og har krav på værdig behandling! Og jeg er ikke sådan at bide skeer med.

Jeg har taget en pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik, inklusive ordblindeundervisning – også for voksne. Desuden er jeg master i uddannelse og læring fra Roskilde Universitet med speciale i sårbare og udsatte unges læreprocesser, i forbindelse med ungdomsuddannelse.

Min faglige stolthed ligger i relationskompetencen, mødet med mennesket bag sårbarheden, forståelsen eller skal jeg kalde det oversættelsen af adfærd, og hvordan jeg navigerer uden om konflikter men hen til sejre og succeser.

Som lærer med særlig uddannelse og interesse inden for læse- og skrivevanskeligheder, har jeg med årene udviklet vejledningskompetencer i forhold til undervisning i læse- og skrivestrategier, således større projektopgaver i grunduddannelse, ungdomsuddannelse og på videregående uddannelser ikke opleves helt så forfærdelige, som nogle elever og studerende har følt det.

Elever ingen andre synes at kunne nå, har jeg afholdt terapeutiske samtaleforløb med. Elever med tårnhøje fraværsstatistikker, angst- og depressionslignende problematikker, udadreagerende adfærd uhensigtsmæssige handlemønstre har jeg hjulpet igennem svære perioder af livet til stor glæde for dem selv og familien.

Det kan være svært at være forældre til et barn med funktionsnedsættelser og eller udviklingsforstyrrelser. At møde forældrene og andre pårørende med forståelse og indsigt i de forudsætninger de har for være forældre, er en egenskab jeg til fulde besidder. Man kan læse sig til meget i bøger, der beskriver hvordan symptomerne ser ud for børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Men for at forstå det og rigtig vide, hvordan det er at have ”rigtige” bekymringer og ”rigtige” glæder, er det min force, at jeg også er mor til Jordens 4 dejligste børn. I min familie har jeg også stiftet grundigt bekendtskab med diagnoser og uransaglige kommunale systemer. Jeg ved i sandhed, hvordan det føles som forældre at sidde til skolehjemsamtale når ens barn har det svært, hvor man skal kæmpe sit barns sag samtidig med at man skal forklare sig nøgternt. Det er en umenneskelig opgave.

Mit livskald er at hjælpe børn, unge og familier som har problemer, der gør at barnet, den unge eller hele familien ikke er i trivsel.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev


Tilmeld dig min adresseliste for at modtage
de seneste nyheder og opdateringer fra mig.

Tak for din tilmelding