Livsduelig samfundsborger 

Ved Kamilla Kastberg

Fun facts & FN’s verdensmål 2030

Kamilla Kastberg

Ejer af Livsduelig Samfundsborger

Kamilla Kastberg er oprindeligt uddannet lærer, og har arbejdet specialpædagogisk altid. Kamilla er relations- og trivelsterapeut, Master i Uddannelse og Læring med speciale i sårbare og udsatte børn og unge og deres læreprocesser. Kamilla har personligt kendskab til ADHD. Hun er selv sendiagosticeret i en alder af 37 år tilbage i 2015

Kamilla laver forandringer i familier, som har det svært.

Kamilla laver forandringer i hjem, hvor konfliktniveauet i højt og hvor både børn og forældre er hård pressede. Kamilla mener, at alle har ikke bare ret til, men krav på et liv hvor selvværdet skal styrkes gennem positive anvisninger og kærlighed. Derfor har Kamilla udviklet et forløb, hun kalder PAKS; positive anvisninger, kærlighed og selvværd.

 

Retfærdighedsgen

I årevis har Kamilla haft forskellige “pladser og kasketter” i forbindelse med arbejdet i folkeskoler rundt om i Danmark. Kamilla har indgående kendskab til lovgivningen, for så vidt angår børn og unge, der skal inkluderes i skole og uddannelsestilbud. Ligeledes på voksenområdet.

Kamilla er en stærk samarbejdspartner for forældre, når samarbejdet mellem hjemmet og offentlige myndigheder er kørt af sporet. Kamilla formår at skabe tryghed for familierne, og får oftest nye handlinger til at ske. Med vitale forandringer som positiv bivirkninger.

Man skal lede længe, hvis man skal finde en med samme retfærdighedssans som Kamilla. Kamilla går gennem ild og vand for at hjælpe, dem der har brug for det. 

 

Fun facts om Kamilla

 

Strukturfascisten

Kamilla har det sorte bælte i at skabe strukturer. Så let som ingenting organiseres en stor fest med mange deltagere, med bordplaner, indkøbslister, rækkefølge på hvornår hvad skal ordnes osv.

Krydderierne i Kamillas krydderiskuffe er ikke bare lagt i alfabetisk orden. Men også sorteret efter farver. De røde krydderier ligger i en række, de grønne i en anden. Endeligt ligger bagekrydderierne i en række, og de flotte (enebær, stjerneanis og muskatnød) ligger i en række.

 

Helikopteren

Bag enhver negativ handling ligger en positiv intention

Hvorfor er dit, dat & dut mine største fjender?

Kamilla er 100-meter-mester i at tage såvel andre som sig selv med en tur i helikopteren, og se tingene lidt fra oven. 

Hendes helt store styrke er analysen og fortolkningen af handlemønstre. Men hvad nytter det, hvis man ikke kan komme op med nye idéer til nyt måder at tackle de svære situationer. Kamilla har vindermentalitet og står altid klar med en ny mestringsstrategi.

 

 

Nørden

Som så mange andre med ADHD har Kamilla også særinteresser. Igennem mange år har hun nørdet med vitaminer og mineraler, som en vigtig forståelse for hvorfor symptomer på mistrivsel.   

 

 

Life hacks

Power Hour, Ta-da lister, død over piktogrammerne, valg af sport- og fritidsinteresser, søvn og tackling af angst. Værktøjskassen er uendeligt stor. Kamilla har i kraft af uddannelse, professionel erfaring, sit familieliv med børn med ADHD og sit eget liv – som sendiagnosticeret life hacks, der giver succes. 

 

 

FN’s verdensmål 2030

 

Den, der tager ansvar kan påvirke

At være Livsduelig Samfundsborger betyder, at det enkelte individ er i stand til at møde morgendagen bedst muligt. For det enkelte menneske er det afgørende at kunne være noget for nogle, og at kunne indgå i forpligtigende fællesskaber. Heri ligger der ingen definitioner på størrelsen af fællesskaber og heller ikke på hvad det vil sige at være noget for nogle. Det er en udviklingsproces med steps både fremadrettet og med tilbageskridt.

Afskaf alle former for fattigdom

Livsduelig Samfundsborger bidrager til at afskaffe alle former for fattigdom, ved at uddanne den enkelte unge, voksne, forældre, pårørende og professionelle relationer til forståelse af de vanskeligheder barnet, teenageren eller den voksne med ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder har. Uddannelsen vægter forståelse, analyse og fortolkning af adfærd og behov, for derigennem at kunne skabe og designe muligheder for social, personlig, faglig udvikling og udvikling af praksisfærdigheder. Alt sammen med henblik på at sikre og fremme et sundt liv og trivsel i alle aldersgrupper.

Uddannelse og handicaprettede kurser = vejen til anstændigt arbejde, beskæftigelse og bæredygtig økonomi

Globalt set er uddannelse for alle uanset baggrund, vejen til anstændigt arbejde, beskæftigelse, bæredygtig økonomi, sundhed og ligestilling mellem mennesker. Igennem uddannelse reduceres ulighed. For Livsduelig Samfundsborger er dette netop af afgørende betydning. Og derfor vægtes viden om ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder, hjælpemidler, udfordringer og især indsigt i ressourcer og talenter særligt højt. Igennem målrettede strategier og konkret anvendeligt materiale gives der allerede fra de tidlige år i barndommen mulighed for ligestilling til trods.

Aktiviteter der giver mulighed for at skabe inkluderende og fredelige fællesskaber

Igennem Livsduelig Samfundsborgers aktiviteter gives mulighed for at skabe inkluderende og fredelige samfund, hjemme i hjemmet såvel som i skole og uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladser. For Livsduelig Samfundsborger vægtes retssikkerhed, fysisk såvel som psykisk godt arbejdsmiljø samt effektive, ansvarlige og inddragende institutioner.

Den, der tager ansvar kan påvirke! 

Med disse bevidste valg er Livsduelig Samfundsborger med til at bidrage til, at FN’s verdensmål 2030 kan indfries.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev


Tilmeld dig min adresseliste for at modtage
de seneste nyheder og opdateringer fra mig.

Tak for din tilmelding