Dit barn er mobbet? Det er modbydeligt! Os der har prøvet det, vi ved hvor ondt det gør. Og man bliver desværre ikke livsduelig samfundsborger, når man kæmper for overlevelse i et fællesskab, som man ikke føler sig velkommen i, ønsket af. Dit barn bliver ikke dygtigere i skolen, når det er i social mistrivsel. Og det er simpelthen ikke sundt for dit barn, at det skal kæmpe og bruge ressourcer på bare at eksistere, frygte for næste nederlag og ydmygelse.

Og nu har I set, at den bedste løsning er skoleskifte. Som tidligere lærer ved jeg, at det i mange tilfælde er en rigtig god idé. Men jeg ved også af bitter erfaring, at der er en grund til at vi på lærerværelserne udtrykker bekymring for om nissen flytter med. Det er nemlig ofte, det der sker. At barnet får en forrygende start ved hjælp af et skoleskifte, og mens barnet er ”ny og interessant” går det over stok og sten. Men når ”hvedebrødsdagene” er ovre, sker det samme igen som på den gamle skole. Mobningen starter forfra.

Den dårlige nyhed er, at jeg har ingen hurtige løsninger. Intet lader sig gøre ”over night”. Desværre, hvorend jeg gerne ville.

Men derimod er den gode nyhed, at jeg kan hjælpe dit barn til at ikke at være den man træder på. Jeg kan hjælpe dit barn til at ”nissen bliver på den gamle skole”. Men der er nogle ting der er vigtige at slå fast med 7-tommer søm! Inden I beslutter jer for, hvilken skole dit barn skal skifte til, skal I kontakte mig. I kender ordsproget: ”lige børn leger bedst”. Det er der meget sandhed i. Jeg laver en personlighedstest jeres barns ressourcer, talenter, kompetencer, styrker, svagheder og områder, der kræver ekstra opmærksomhed i forbindelse med et skoleskifte, således at jeres barn kan gøre den bedst mulige entré på den nye skole. Dvs. at jeg giver jer mulighed for at spille jeres kort godt i forhold til at udvælge den nye skole. Jeg har analyseret mange skoleskifter og mange mobbesager. Det står fuldstændigt klart og tydeligt for mig, at der er skoleskifter der er dømt til at mislykkes, og andre man på forhånd kan spå succes. Jeg har erfaring i at spotte hvor succes kan lykkes.

Når man som barn eller ung har været udsat for massiv mobning, chikane, ydmygelser og forhånelse, har man ikke meget selvværd og selvtillid tilbage. Det er forståeligt at man udvikler skolevægring, måske ligefrem angstproblematikker mv. Det er også soleklart for mig, at man måske halter bagud på det faglige niveau, fordi man har brugt alle sine kræfter på at overleve.

For mig er det at være livsduelig samfundsborger af stor betydning. Dit barns succes i livet er min motivation for at gå på arbejde. Jeg tror på dit barns lykke, på at vi kan genskabe dit barns selvværd, selvtillid og selvrespekt efter en hård periode med mobning. Give dit barn en frisk start og mod på at turde træde ud i livet som sig selv.

Forestil dig den værdi, det er for dit barn, at kunne stå op og tage i skole uden ondt i maven? Hvilken værdi det giver at kunne deltage i de faglige og sociale fællesskaber, skolen tilbyder. Tænk over, de muligheder for positiv udvikling, det giver dit barn at opleve sig selv som et menneske andre børn behandler med respekt! Børn og unge i mistrivsel kan nemt af mange årsager blive erklæret for ikke-uddannelsesparate. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at de ikke er dygtige nok til at komme ind på den ungdomsuddannelse de drømmer om. Det kan simpelthen skyldes, at de ikke har overskuddet til at være fagligt aktive, og dermed opnå den karakter, der skal til for at komme ind på ønskeuddannelsen. Det er spild af barndom og ungdom, ikke at opnå det man gerne vil – fordi man er blevet mobbet. Forestil dig selv en dag på dit arbejde, hvis du har mødt kollegial modgang, hvor uproduktiv du bliver? Nemlig, ikke spor tilfredsstillende! Dit barns sociale og uddannelsesmæssige fremtid ligger altså i at det bliver bragt i trivsel NU! Voksne mennesker, der bærer rundt på erfaringer fra mobning fra barnsben, kæmper med deres selvværd som voksne. En ond cirkel skal brydes for dit barn!

Hvis du har det som de fleste voksne, mig selv inklusiv, vil du gå gennem ild og vand for dit barns skyld! Det betyder med garanti også, at du bliver påvirket når dit barn udtrykker tristhed, at det er bange for at komme i skole. Som tidligere lærer og inklusionsvejleder, ved jeg at mange børn bliver ringet hjem fra skole, fordi deres dag er fuldstændigt ødelagt pga. tanker og følelser og måske uhensigtsmæssig adfærd. Og jeg ved, at det ikke er særligt fedt at skulle gå ind til chefen igen igen, og bede om fri, fordi ens søn eller datter er ”i frit fald”

Vi skal hjælpe dit barn til at blive livsduelig samfundsborger. Og det kan ikke gå hurtigt nok!

Et skoleskifteforløb indeholder: Personlighedstest, analyse, fortolkning og formidling til barnet, forældrene og skriftlig beskrivelse til kommende skole, så de kan tage bedst muligt i mod jeres søn eller datter.

Derudover 5 samtaler med barnet og 3 samtaler med forældrene à 1 times varighed  + 3 valgfrie samtaler eller møder á 1 times varighed, f.eks. deltagelse i møde med skolen eller sagsbehandler + 3 gange gratis telefonsamtale à 30 minutter som vores formøde.

Pris 2500 kr. pr måned i 8 måneder. Ved behov for ekstra samtaler eller rådgivning 800 kr. pr time